Захваљујући ИПА програму прекограничне сарадње Мађарска-Србија, „Еколошко управљање водама у равничарским пределима“, у којем ЈВП Воде Војводине  учествује са водопривредним предузећем из Сегедина данас је почело  измуљење дела Јегричке у општини Темерин.

На тендеру спроведеном у складу с правилима Европске уније најбољу понуду доставило је водопривредно предузеће „Бачка“, Врбас. Измуљивање нешто више од 6 км Јегричке на територији Сирига, Општина Темерин, коштаће 185.215 евра, а у складу са потписаним уговором  требало би да буде готово у наредних 8 месеци. Радови ће  допринети побољшању протока и квалитета воде у Јегричкој и очувању биљних и животињских врста.

Буџет пројекта, који је почео 1. фебруара 2013, а трајаће 18 месеци, износи близу 600.000 евра. За „Воде Војводине“ одобрено близу 235.000 евра, од тог износа за измуљење Јегричке намењено је 190.000 евра. Остатак новца биће утрошен на опрему, остале радове и техничку контролу.

Циљ овог, трећег по реду пројекта из ИПА програма прекограничне сарадње у којем учествује ЈВП Воде Војоводине,  јесте повезивање надлежних институција у Војводини и јужној Мађарској које су задужене за превенцију поплава и изливање речних токова. У склопу пројекта већ је  спроведен мониторинг квалитета воде и муља.

Водећи партнер на овом пројекту је ЈВП Воде Војводине, а трећи партнер Фонд „Европски послови“ АП Војводине.