Радови на уређењу каналске мреже која је у функцији одводњавања  уговорени и започети прошле године, полако се приводе крају, а требало би да буду готови до краја грађевинске сезоне. За ове радове издвојено је око 916 милиона динара, а средства су у једнаким износима обезбедили ЈВП Воде Војводине, Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и локалне самоуправе.

У овом програму учествовале су 183 месне заједнице, 32 општине и шест градова. Дужина каналске мреже на којој се радови изводе, износи 1.130 км, од чега је до сада завршено око 862 км, односно 76 процената планираног посла.

Одабир каналске мреже која ће бити санирана, одређен је на основу приоритета у складу са потребама корисника на терену.

На каналима су између осталог чишћени пропусти, сечен је багремац, грање и шибље, вађени су пањеви, урaђено је тарупирање и израда цевастих пропуста,  а у неким општинама  санирани су и грађени мостови, ћуприје, уставе, итд.

Чишћење и обнова постојећих, али и изградња  нових канала  помоћи ће функционисању система за одводњавање, заштитити ће стамбена насеља и пољопривредно земљиште, али ће и подстаћи пољопривредну производњу.

Иначе, данас су у пословној згради ЈВП Воде Војводине потписани уговори између Вода Војводине и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство вреди 580 милиона динара. Највећи део тих средства преко 300 милиона намењено је другој фази уређења каналске мреже. Радови ће бити  изведени у 75 месних заједница, а требало би да буде реконструисано додатних 480 км каналске мреже.

Међутим, када се саберу сви радови уговорени прошле и ове године, то је једва 8%, од укупно  20.000 км канала за одводњавање у Војводини.