Od početka godine dva plovna bagera koji su u vlasništvu JVP Vode Vojvodine izmuljili su oko 260.000 od planiranih 310.000 metara kubnih mulja. Radovi se obavljaju prema Planu redovnog održavanja kanala HS DTD i očekuje se da će do kraja godine izmuljene količine biti na nivou planiranih.

Plovni bager Tamiš, trenutno radi na izmuljenju kanala na lokaciji Švrake, kod Sombora, na kanalu Vrbas – Bezdan. Na ovoj lokaciji od početka godine izmuljeno je oko 40.300 kubnih metara, a prema planu će se do kraja sezone ova cifra povećati za još oko 25.000 kubnih metara. Na kanalu Vrbas – Bezdan radi se linijsko izmuljenje, a ove godine će se očistiti deonica dužine oko 4 km.

Na ušću kanala Begej – Bogojevo u Tisu plovni bager Dunav izmuljuje prevodničarski krak, a do kraja sezone planirano je izmuljenje oko 28.000 kubnih metara. U sklopu ovih radova izvadiće se još oko 2.500 kubnih metara na potezu kanala od crpne stanice Bečej do reke Tise. Ovo mesto se svakih nekoliko godina redovno izmuljuje zbog velikih količina nanosa koji stižu rekom Tisom.

Izmuljenje kanala Hidrosistema DTD, koji čine 14 kanala, obavlja se kako na ukrštanjima samih kanala Hs DTD tako i na spojevima kanala sa rekama Dunav i Tisa. Na ovim mestima zbog usporavanja brzine protoka vode dolazi do kontinuiranog nagomilavanja mulja koji se mora redovno uklanjati. Osim na ovim mestima koja se čiste svakih nekoliko godina, izmuljenje se obavlja i linijski na deonicama kanalske mreže gde za to postoje neophodni uslovi, odnosno dovoljne količine mulja i slobodno zemljište potrebno za izgradnju kaseta gde se odlaže izmuljeni materijal.