Од почетка године два пловна багера који су у власништву ЈВП Воде Војводине измуљили су око 260.000 од планираних 310.000 метара кубних муља. Радови се обављају према Плану редовног одржавања канала ХС ДТД и очекује се да ће до краја године измуљене количине бити на нивоу планираних.

Пловни багер Тамиш, тренутно ради на измуљењу канала на локацији Швраке, код Сомбора, на каналу Врбас – Бездан. На овој локацији од почетка године измуљено је око 40.300 кубних метара, а према плану ће се до краја сезоне ова цифра повећати за још око 25.000 кубних метара. На каналу Врбас – Бездан ради се линијско измуљење, а ове године ће се очистити деоница дужине око 4 км.

На ушћу канала Бегеј – Богојево у Тису пловни багер Дунав измуљује преводничарски крак, а до краја сезоне планирано је измуљење око 28.000 кубних метара. У склопу ових радова извадиће се још око 2.500 кубних метара на потезу канала од црпне станице Бечеј до реке Тисе. Ово место се сваких неколико година редовно измуљује због великих количина наноса који стижу реком Тисом.

Измуљење канала Хидросистема ДТД, који чине 14 канала, обавља се како на укрштањима самих канала Хс ДТД тако и на спојевима канала са рекама Дунав и Тиса. На овим местима због успоравања брзине протока воде долази до континуираног нагомилавања муља који се мора редовно уклањати. Осим на овим местима која се чисте сваких неколико година, измуљење се обавља и линијски на деоницама каналске мреже где за то постоје неопходни услови, односно довољне количине муља и слободно земљиште потребно за изградњу касета где се одлаже измуљени материјал.