Izmuljivanje nešto više od 6 km Jegričke između Zmajeva i Siriga, Opština Temerin, dobro napreduje. Do sada je izmuljeno nešto više od 1,5 kilometara. Radovi se finansiraju iz IPA program prekogranične saradnje Mađarska – Srbija, a koštaće 185.215 evra. U skladu sa potpisanim ugovorom radovi bi trebalo da budu gotovi u narednih 8 meseci, odnosno tokom aprila sledeće godine. Samo izmuljenje trebalo bi da bude završeno polovinom decembra, a potom na proleće sledi razastiranje mulja. Izmuljenje, koje na ovom delu Jegričke nije rađeno više od 30 godina, doprineće poboljšanju protoka i kvaliteta vode, ali i očuvanju biljnih i životinjskih vrsta.

Radove izvodi VP „Bačka“, Vrbas, a na izmuljenju sa angažavana dva bagera.

U sklopu projekta već je  sproveden prvi, od predviđena tri monitoringa kvaliteta vode i mulja. Drugi monitoring radi se tokom izmuljenja, a treći će se obaviti kada izmuljenje bude gotovo. Rezultati prvog monitoriga već su gotovi, a analize pokazuju da je kvalitet mulja dobar i pogodan za razastiranje na okolno zemljište. Monitoring mulja poveren je Prirodno matematičkom fakultetu, Departmanu za hemiju i zaštitu životne sredine.

Cilj ovog, trećeg po redu projekta iz IPA programa prekogranične saradnje u kojem učestvuje JVP Vode Vojvodine,  jeste povezivanje nadležnih institucija u Vojvodini i južnoj Mađarskoj koje su zadužene za prevenciju poplava i izlivanje rečnih tokova.

Vodeći partner na ovom projektu je JVP Vode Vojvodine, treći partner je Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine,  a supervizor radova je Zavod za zaštitu prirode. Radove je danas obišao predsednik Vlade AP Vojvodine, Bojan Pajtić.