Измуљивање нешто више од 6 км Јегричке између Змајева и Сирига, Општина Темерин, добро напредује. До сада је измуљено нешто више од 1,5 километара. Радови се финансирају из ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска – Србија, а коштаће 185.215 евра. У складу са потписаним уговором радови би требало да буду готови у наредних 8 месеци, односно током априла следеће године. Само измуљење требало би да буде завршено половином децембра, а потом на пролеће следи разастирање муља. Измуљење, које на овом делу Јегричке није рађено више од 30 година, допринеће побољшању протока и квалитета воде, али и очувању биљних и животињских врста.

Радове изводи ВП „Бачка“, Врбас, а на измуљењу са ангажавана два багера.

У склопу пројекта већ је  спроведен први, од предвиђена три мониторинга квалитета воде и муља. Други мониторинг ради се током измуљења, а трећи ће се обавити када измуљење буде готово. Резултати првог мониторига већ су готови, а анализе показују да је квалитет муља добар и погодан за разастирање на околно земљиште. Мониторинг муља поверен је Природно математичком факултету, Департману за хемију и заштиту животне средине.

Циљ овог, трећег по реду пројекта из ИПА програма прекограничне сарадње у којем учествује ЈВП Воде Војводине,  јесте повезивање надлежних институција у Војводини и јужној Мађарској које су задужене за превенцију поплава и изливање речних токова.

Водећи партнер на овом пројекту је ЈВП Воде Војводине, трећи партнер је Фонд „Европски послови“ АП Војводине,  а супервизор радова је Завод за заштиту природе. Радове је данас обишао председник Владе АП Војводине, Бојан Пајтић.