Радови на измуљењу Јегричке и уклањању вегетације на потезу од Инфо-центра па 400 метара низводно су започети крајем прошле недеље.

У овом тренутку трска је освојила готово цело водено огледало, што је узреоковало да се јако смањи проток воде, чиме је угрожен биљни и животињски свет у Јегричкој. Радови на овој деоници Јегричке вредни су око пет милиона динара, а предвиђено је да трају 60 дана. Ове радове заједнички финансирају у једнаким износима Општина Темерин и ЈВП Воде Војводине.

Са овим радовима и радовима који се спроводе у оквиру ИПА пројекта од прелива Змајево до моста у Сиригу, укупно око седам километара Јегричке требало би да буде измуљено на пролеће 2014. године.