На конкурсу за доделу средстава Фонда за шуме АП Војводине који спроводи Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство за ЈВП Воде Војводине намењено је нешто више од 1,5 милиона динара. Тај новац ће бити утрошен за мелиорацију деградираних шума на површини од 17 хектара, а уговор је потписан данас у Влади АП Војводине. ЈВП Воде Војводине као корисник  шума газдује заштитним шума у 15 газдинских јединица на подручју од око 13.000 хектара. На око 7,5 хиљада хектара засађене су заштитне шуме као саставни део прве одбрамбене линије за одбрану од поплава, а на око 5,5 хиљада хектара простору се шуме уз каналe Хидросистема ДТД. Најзаступљеније врсте дрвета су евро-америчка топола, домаћа бела топола, багрем, сибирски брест и врба.ЈВП Воде Војводине има и два сертификована расадника за  производњу шумског садног материјала. Расадник у Бачком Моноштору простире се на шест, а у онај код Клека заузима површину од једног хектара. Расадници обезбеђују шумски садни материјал за сопствене потребе уз могућност пошумљавања преко 130 хектара.