Na konkursu za dodelu sredstava Fonda za šume AP Vojvodine koji sprovodi Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za JVP Vode Vojvodine namenjeno je nešto više od 1,5 miliona dinara. Taj novac će biti utrošen za melioraciju degradiranih šuma na površini od 17 hektara, a ugovor je potpisan danas u Vladi AP Vojvodine. JVP Vode Vojvodine kao korisnik  šuma gazduje zaštitnim šuma u 15 gazdinskih jedinica na području od oko 13.000 hektara. Na oko 7,5 hiljada hektara zasađene su zaštitne šume kao sastavni deo prve odbrambene linije za odbranu od poplava, a na oko 5,5 hiljada hektara prostoru se šume uz kanale Hidrosistema DTD. Najzastupljenije vrste drveta su evro-američka topola, domaća bela topola, bagrem, sibirski brest i vrba.JVP Vode Vojvodine ima i dva sertifikovana rasadnika za  proizvodnju šumskog sadnog materijala. Rasadnik u Bačkom Monoštoru prostire se na šest, a u onaj kod Kleka zauzima površinu od jednog hektara. Rasadnici obezbeđuju šumski sadni materijal za sopstvene potrebe uz mogućnost pošumljavanja preko 130 hektara.