Finalna, treća faza analize i monitoringa vodnog dela Jegričke između Zmajeva i Siriga, u okviru IPA programa, urađena je 12. maja, nakon što je završeno izmuljenje istog. Učesnici projekta „Ekološko upravljanje vodama u ravničarskim predelima“ su JVP Vode Vojvodine i vodoprivredno preduzeće iz Segedina.

U prethodne dve faze analize i monitoringa, koje je obavio Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, rezultati su pokazali da je kvalitet mulja dobar i pogodan za razastiranje po okolnom zemljištu. Na kraju ostaje još razastiranje mulja, a predviđa se da će radovi biti gotovi u junu.

Izmuljenje, koje na ovom delu Jegričke nije rađeno više od 30 godina, doprineće poboljšanju protoka i kvaliteta vode, ali i očuvanju biljnih i životinjskih vrsta.