Финална, трећа фаза анализе и мониторинга водног дела Јегричке између Змајева и Сирига, у оквиру ИПА програма, урађена је 12. маја, након што је завршено измуљење истог. Учесници пројекта „Еколошко управљање водама у равничарским пределима“ су ЈВП Воде Војводине и водопривредно предузеће из Сегедина.

У претходне две фазе анализе и мониторинга, које је обавио Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, резултати су показали да је квалитет муља добар и погодан за разастирање по околном земљишту. На крају остаје још разастирање муља, а предвиђа се да ће радови бити готови у јуну.

Измуљење, које на овом делу Јегричке није рађено више од 30 година, допринеће побољшању протока и квалитета воде, али и очувању биљних и животињских врста.