Na području Vojvodine, bar trenutno, nema opasnosti od vodotoka koji su u nadležnosti JVP Vode Vojvodine. Redovna odbrana od poplava sprovodi se samo na šest kilometara reke Save, dok je jutros na Markovačkom potoku, odnosno brani Veliko Središte u Opštini Vršac, iz preventivnih razloga,  uvedena vanredna odbrana od poplava. Na celom toku Dunava, vodostaj je ispod višegodišnjeg proseka, a njegov porast do granice redovne odbrane od poplava, prema prognozama RHMZ, treba očekivati u narednih desetak dana. Vodostaj Tise takođe je ispod proseka.

JVP Vode Vojvodine iz centralnog magacina za odbranu od poplava ustupilo je Srbijavodama i Gradu Novom Sadu blizu 100.000 PVC džakova za odbranu od poplava. Preduzeću Srbijavode, koje sprovodi obranu od poplava na vodotocima južno od Beograda,  juče je poslato 30.000, a tokom dana biće im poslato i dodatnih 50.000 džakova. Ukoliko se ukaže potreba JVP Vode Vojvodine ustupiće ugroženim područjima još džakova, a po potrebi i deo mobilne opreme za odbranu od poplava.

Nabujali fruškogorski potoci, koji su u nadležnosti organa lokalnih samouprava,  napravili  su mnogo problema na sremskoj strani Grada Novog Sada. Za odbranu od poplava u Sremskoj Kamenici, koju sprovode nadležne komunalne službe i Vodoprivredno preduzeće Šajkaška,  JVP Vode Vojvodine ustupilo je 8.000 džakova, dok je Ledincima isporučeno 500 džakova. Frukogorski potoci ugrožavaju i pojedine delove  Srema  pa mnogo posla oko odbrane od poplava imaju i vodoprivredna preduzeća Galovica, Zemun i Hidrosrem, Sremska Mitrovica. Gradu Sremskoj Mitrovici ustupljeno je 500 džakova.

Obilne padavine ne mogu za kratko vreme prouzrokovati znatan porast velikih reka u Vojvodini, ali mogu na banatskim vodotocima Tamišu, Brzavi, Neki, Karašu, Zlatici. Na nagli porast vodostaja tih reka najviše utiču padavine u Rumuniji, odnosno na Karpatima, ali bar za sada, nema najava naglog porasta tih vodotoka.