Vodostaj reke Save kod Sremske Mitrovice dostigao je 856 centimetara u 13 sati, što je do sada nezabeleženo. Vodostaj se 1974. godine, kada je ovde zabeležen istorijski maksimum, zaustavio na 800 centimetara. Odbrambena linija tokom jučerašnjeg dana i noćas dodatno je ojačana zemljanim nasipima i vrećama sa peskom. Na svim linijama odbrane na području Sremske Mitrovice angažovano je više od 1.000 radnika JVP Vode Vojvodine, vodoprivrednih i komunalnih preduzeća sa područja Srema.