Sve učestalije prebacivanje odgovornosti u vezi sa postavljanjem splava na kompleksu Begejska petlja u Zrenjaninu, sa lokalne samouprava na JVP Vode Vojvodine, nateralno nas je da se još jednom pismeno obratimo Gradonačelniku i predsedniku Skupštine Grada Zrenjanina. Na prvo odbraćanje od 05. juna, gde ih molimo da nas izveste o donetim aktima, jer od toga zavisi i sudbina ugovora o korišćenju vodnog zemljišta, nikakav odovor nismo dobili.

Još jedno obraćanje čelnicima Grada Zrenjanina, gde se decidno pozivamo na zakonske odredbe iz kojih se nedvosmisleno vidi šta je nadležnost JVP, a šta lokalane samouprave, dogovoreno je i na sastanku sa predstavnicima Udruženja građana „Stop splavovima“ koje smo primili 15. avgusta.

Ponavljamo još jednom u konkretnom slučaju JVP Vode Vojvodine izdalo je samo stručno mišljenje sa aspekta vodoprivrede, a Ugovor o korišćenju vodnog zemljišta samo je jedan od dokumenta koje investitor mora pribaviti kako bi krenuo u proceduru da od LOKALNE SAMOUPRAVE dobije DOZVOLU za postavljanje splava. Ovi dokumenti apsolutno ne obavezju Grad Zrenjanin da dozvoliti postavljanje spornog splava.

Imajući to u vidu, u pismu upućenom danas, zamolili smo čelnike Grada Zrenjanina „da u okviru svojih nadležnosti, hitno preduzmu mere da se zahtevi građana Zrenjanina detaljno razmotre, da nadležne stručne službe preispitaju Odluku i daju stručan i obrazložen odgovor na pokrenutu inicijativu, kao i da o tome odmah obaveste JVP Vode Vojvodine“.

 

Napomena: sa problemima u Zrenjaninu zvaničnim dopisom i kopijama dokumenata koje smo slali čelnicima Zrenjanina upoznali smo i Ministarstvo državne uprave i lokalane samouprave Vlade Republike Srbije