Све учесталије пребацивање одговорности у вези са постављањем сплава на комплексу Бегејска петља у Зрењанину, са локалне самоуправа на ЈВП Воде Војводине, натерално нас је да се још једном писмено обратимо Градоначелнику и председнику Скупштине Града Зрењанина. На прво одбраћање од 05. јуна, где их молимо да нас известе о донетим актима, јер од тога зависи и судбина уговора о коришћењу водног земљишта, никакав одовор нисмо добили.

Још једно обраћање челницима Града Зрењанина, где се децидно позивамо на законске одредбе из којих се недвосмислено види шта је надлежност ЈВП, а шта локалане самоуправе, договорено је и на састанку са представницима Удружења грађана „Стоп сплавовима“ које смо примили 15. августа.

Понављамо још једном у конкретном случају ЈВП Воде Војводине издало је само стручно мишљење са аспекта водопривреде, а Уговор о коришћењу водног земљишта само је један од документа које инвеститор мора прибавити како би кренуо у процедуру да од ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ добије ДОЗВОЛУ за постављање сплава. Ови документи апсолутно не обавезју Град Зрењанин да дозволити постављање спорног сплава.

Имајући то у виду, у писму упућеном данас, замолили смо челнике Града Зрењанина „да у оквиру својих надлежности, хитно предузму мере да се захтеви грађана Зрењанина детаљно размотре, да надлежне стручне службе преиспитају Одлуку и дају стручан и образложен одговор на покренуту иницијативу, као и да о томе одмах обавесте ЈВП Воде Војводине“.

 

Напомена: са проблемима у Зрењанину званичним дописом и копијама докумената које смо слали челницима Зрењанина упознали смо и Министарство државне управе и локалане самоуправе Владе Републике Србије