Radovi na izmuljenju dva kilometra Jegričke kod Ravnog Sela počeli su u ponedeljak. Očekuje se da će se na ovoj deonici izvaditi oko 13.000 kubnih metara mulja i vegetacije. Na taj način će se obezbediti bolji protok vode u Jegričkoj. Ovo su radovi predviđeni Programom poslovanja JVP Vode Vojvodine. Predviđeno je da budu gotovi u roku od 30 dana.

Podsećamo da je tokom prošle godine u okviru IPA projekta izmuljeno 6 kilometara Jegričke kod Siriga.