Za radove na obnovi objekata JVP Vode Vojvodine, koji su oštećeni tokom majskih poplava, Uredbom o utvrđivanju državnog programa obnove oštećenih  vodnih objekata opredeljena su sredstva u inosu od 400 miliona dinara. Radovi će se finasirati  preko Kancelarije za obnovu poplavljenih područja.

Tokom prolećnih poplava u Sremu, objekti Vode Vojvodine pretrpeli su velike štete.  Do sada nezabeležen vodostaj reke Save, kao i vodena bujica koja je došla sa leđa, prodorom iz Hrvatske, oštetili su odbrambene linije na više mesta, a stradali su i izuzetno važni vodoprivredni objekti. Kada nam je stigla voda sa Hrvatske teritorije, prvo je  potopila crpnu stanicu Lipac u zoni sela Jamena. Popravke su potrebne i na crpnoj stanici Bosut, koja je u forsiranom režimu radila čitava tri meseca, a preko koje se održavao vodostaj u reci Bosut. U zoni sela Hrtkovci uništeni su provizorni nasipi, a erozija snažnog toka Save ugrozila je obalu na više mesta. Takođe, postoje oštećenja i na više lokacijama u samom gradu Sremska Mitrovica, negde na nožici nasipa, zatim obaloutvrdi, a negde i na kruni nasipa.

U zavisnosti od priliva sredstava, radovi bi trebalo da budu gotovi do polovine juna naredne godine.