U večernjim satima u subotu probijen je nasip na kanalu između između Kule i Vrbasa. Odmah po prijavi, na teren je izašla mehanizacija i hitno je sanirano ovo oštećenje. Do izlivanja u njive nije došlo, jer je vodu koja je istekla primio bočni kanal koji teče paralelno sa glavnim, na oko 30 metara razdaljine.

Stručnjaci su na terenu procenili da je do proboja najverovatnije došlo zbog glodara koji imaju staništa unutar nasipa, zbog čega prave rupe u njemu. Na taj način, nasip se iznutra narušava u dužem vremenskom periodu, a takva oštećenja se tokom redovnih obilazaka teško mogu utvrditi.