Због појаве једногодишње алергене амброзије на делу канала Нови Сад-Савино село, која је у фази пред цветање и претила је  да угрози осталу вегетацију на левој обали овог канала, прошле недеље је на том делу обале канала примењено хемијско третирање.

Одговарајући хемијски препарат примењен је у дози од 1,5 литара по хектару, а рађено је ручно леђним атомизером.  Обзиром на то да је у тренутку примене третмана висина амброзије била 40 центиметара, одлучено је да је хемијско третирање ефикасније од кошења.

На том локалитету, пролетос је дубинском садњом евроамеричке тополе пошумљено око 4 хектара леве обале канала Нови Сад-Савино село код новосадске  преводнице.