Мере редовне одбране од поплава на око 4 километра водотока Нера уведене су јуче, док је због наглог пораста Брзаве редовна одбрана јутрос уведена и на 36 километара Брзаве. Већ данас приметно је опадање водостаја на Нери, док Брзава код нас расте, али је добра вест да узводно у Румунији водостај опада.

У складу са мерама редовне обране од поплава и Опертивним планом уведена су дежурства на овим водотоцима, али већих проблема у пиробаљу ових река и у брањеном подручју не би требало да буде.