Mere redovne odbrane od poplava na oko 4 kilometra vodotoka Nera uvedene su juče, dok je zbog naglog porasta Brzave redovna odbrana jutros uvedena i na 36 kilometara Brzave. Već danas primetno je opadanje vodostaja na Neri, dok Brzava kod nas raste, ali je dobra vest da uzvodno u Rumuniji vodostaj opada.

U skladu sa merama redovne obrane od poplava i Opertivnim planom uvedena su dežurstva na ovim vodotocima, ali većih problema u pirobalju ovih reka i u branjenom području ne bi trebalo da bude.