Pri vodostaju od 460 centimetara jutros je na sremskoj strani  Dunava kod Novog Sada uvedena redovna odbrana od poplava. Merama redovne odbrane od poplava koja podrazumeva stalno osmatranje  i obilazak odbrambenih linija, obuhvaćeno je  13,13 kilometara Dunava u zoni Sremske Kamenice, Petrovaradina i Sremskih Karlovaca.

Prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dunava će rasti i narednih nekoliko dana, ali stručnjaci procenjuju da branjeno područje ne bi trebalo da bude ugroženo.