Tokom čišćenja deonice kanala Bečej-Bogojevo kod Srbobrana izmuljeno je 60.000 kubnih metara. Ovi radovi su okončani nakon tri meseca, a prvi put je za smeštaj nanosa iz plovnog puta napravljena pregrada u koritu kanala, nepropusna za mulj. Pre otpočinjanja radova, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine obavio je potrebne analize koje su pokazale da je ovaj mulj takve klase da ga je moguće deponovati i u korito kanala i van njega. Izmuljenje je obavljeno kako bi se omogućila nesmetana plovidba kanalom i bolja protočnost.

U toku je preseljenje plovnog bagera sa lokacije kod Srbobrana na ušće Starog Begeja u kanal Banatska Palanka-Novi Bečej, gde će ova mašina nastaviti radove na izmuljenju.