Током чишћења деонице канала Бечеј-Богојево код Србобрана измуљено је 60.000 кубних метара. Ови радови су окончани након три месеца, а први пут је за смештај наноса из пловног пута направљена преграда у кориту канала, непропусна за муљ. Пре отпочињања радова, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине обавио је потребне анализе које су показале да је овај муљ такве класе да га је могуће депоновати и у корито канала и ван њега. Измуљење је обављено како би се омогућила несметана пловидба каналом и боља проточност.

У току је пресељење пловног багера са локације код Србобрана на ушће Старог Бегеја у канал Банатска Паланка-Нови Бечеј, где ће ова машина наставити радове на измуљењу.