U toku je završna faza radova na sanaciji oštećenja kosine na petrovaradinskom keju, između Varadinske duge i nekadašnjeg Žeželjevog mosta. Na mestima na kojima nedostaje kamena obloga, ona se zida, a dopunjavaju se i kamene nožice. Radovi se izvode sa vode i angažovana je plovna mehanizacija. Ukupna vrednost ovih radova je blizu dva miliona dinara, a njihovo okončanje u ovom momentu zavisi od vodostaja Dunava.