Na vojvođanskim vodotocima, mere redovne odbrane od poplava važe još samo na šest kilometara na levoj obali reke Save, kod Hrtkovaca i Klenka, kao i na lokalitetu Stojšića Bogaz. Na Dunavu kod Novog Sada ukinuta je redovna odbrana od poplava koja je bila na snazi prošle nedelje. Prema prognozama RHMZ-a, Dunav i Sava imaju tendenciju opadanja.