На војвођанским водотоцима, мере редовне одбране од поплава важе још само на шест километара на левој обали реке Саве, код Хртковаца и Кленка, као и на локалитету Стојшића Богаз. На Дунаву код Новог Сада укинута је редовна одбрана од поплава која је била на снази прошле недеље. Према прогнозама РХМЗ-а, Дунав и Сава имају тенденцију опадања.