U sklopu godišnjeg ugovora za redovno održavanje između JVP „Vode Vojvodine“ i VP „Sava“ Sremska Mitrovica završena je sanacija levoobalnog nasipa na Savi kod Hrtkovaca u dužini od 6,5 kilometara. U okviru sanacionih radova bagerom, motornom testerom, bagerskim i traktorskim tarupom posečeno je drvenasto rastinje na telu nasipa i prinasipskom pojasu, nasip je ručno pokošen, a mašinama su izvađeni panjevi. Radovi su koštali nešto preko 4 miliona dinara.