Od ugovorenih 25 miliona dinara za radove na poboljšanju funkcionalnosti kanalske mreže za odvodnjavanje na području Sremske Mitrovice urađeno je  radova za preko 24 miliona.  Ostalo je nedovršeno razastiranje izvađenog materijala iz kanala Modran, Široko polje i Krivaja, ali će taj posao u najvećoj meri zavisiti od početka i dinamike skidanja useva sa okolnih poljoprivrednih parcela.

Ugovorom su obuhvaćeni kanali na teritoriji Mesnih zajednica Mačvanska Mitrovica, Radenković, Salaš Noćajski, Noćaj, Zasavica i Ravnje. Trećinu sredstava za ove radove obezbedio je  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivedu, vodoprivedu i šumarstvo, trećinu JVP Vode Vojvodine, a preostalu trećinu mesne zajednice.

Radovi su početi još tokom proleća, ali su zbog majskih poplava bili prekinuti, a povereni Vodoprivrednom preduzeću „Sava“ Šabac.