ЈВП „Воде Војводине“ наставља са санацијом и реконструкцијом објеката који су током мајске одбране од поплава у Срему, оштећени, нефункционални или умањеног капацитета. 

Услед продора воде са хрватске територије, највише су оштећени Црпна станица Липац и канал Обошница на подручју Јамене. У згради хидрообјекта „Липац“ налазе се пумпе Липац  I и Липац II. У протеклом периоду саниран је електромотор пумпе Липац II, који је био потпуно поплављен током пролећних поплава. Припремњена је и документација за обимне радове на реконструкцији пумпе Липац I,која подразумева: ремонт, нове електромоторе, нове затвараче пумпи, електро инсталације са савременим упуштачима и аутоматиком за рад пумпи, као и грађевинске радове на згради саме црпне станице.

Такође, припремљена је и документација за покретање поступка израде главног пројекта санације канала Обошница, који је главни одводни канал пољопривредног земљишта на подручју Јамене. Канал је дуг више од једног километра, пружа се уз насип на реци Сави до насеља Јамена и црпне станице „Липац“  и зацевљен је. Током мајских поплава у Срему, цеви су попуцале, па је потребна поправка како би канал поново био у пуној функционалности.