На подручју Ковина у току су радови на санацији два километра канала који се налази поред одбрамбене линије леве обале Дунава. На овај начин биће стабилизована одбрамбена линија на тој деоници.

Током санације, постојећи канал који није задовољавао своју функцију најпре је очишћен од муља, а потом је ископaн на пројектовану димензију. После тога у корито канала постављен је геотекстил, а преко њега је насута подлога од шљунка. Предвиђено је да на овом потезу буду постављена 22 шахта. У овом тренутку у току су радови на постављању шахтова и цеви.

Радови су вредни око 16 милиона динара. Извођач радова је Водопривредно предузеће Подунавље из Ковина, у оквиру годишњег уговора са ЈВП Воде Војводине.