Na području Kovina u toku su radovi na sanaciji dva kilometra kanala koji se nalazi pored odbrambene linije leve obale Dunava. Na ovaj način biće stabilizovana odbrambena linija na toj deonici.

Tokom sanacije, postojeći kanal koji nije zadovoljavao svoju funkciju najpre je očišćen od mulja, a potom je iskopan na projektovanu dimenziju. Posle toga u korito kanala postavljen je geotekstil, a preko njega je nasuta podloga od šljunka. Predviđeno je da na ovom potezu budu postavljena 22 šahta. U ovom trenutku u toku su radovi na postavljanju šahtova i cevi.

Radovi su vredni oko 16 miliona dinara. Izvođač radova je Vodoprivredno preduzeće Podunavlje iz Kovina, u okviru godišnjeg ugovora sa JVP Vode Vojvodine.