Izmuljenje i uklanjanje vegetacije na delu vodotoka Jegrička, dužine skoro 2 km, kod Ravnog Sela je završeno. Tokom radova, u koje je uloženo oko 2,5 milona dinara, izvađeno je skoro 18.000 kubika mulja. Izvađeni mulj je ostavljen na obali zbog boljeg proceđivanja i sušenja, a  razastiranje će  biti urađeno sledeće godine.

Radove je izvelo Vodoprivredno preduzeće Severna Bačka Subotica.

U toku je izrada elaborata za nastavak izmuljenja kod mosta u Ravnom Selu, na delu kanala koji nikada nije izmuljivan. Ovi radovi planirani su za 2015. godinu.