Измуљење и уклањање вегетације на делу водотока Јегричка, дужине скоро 2 km, код Равног Села је завршено. Током радова, у које је уложeно око 2,5 милона динара, извађено је скоро 18.000 кубика муља. Извађени муљ је остављен на обали због бољег процеђивања и сушења, а  разастирaње ће  бити урађено следеће године.

Радове је извело Водопривредно предузеће Северна Бачка Суботица.

У току је израда елабората за наставак измуљења код моста у Равном Селу, на делу канала који никада није измуљиван. Ови радови планирани су за 2015. годину.