У току су радови на измуљењу канала Косанчић-Мали Стапар у дужини од четири километра. Измуљење се ради сувоземном механизацијом, а предвиђено је да се на овој деоници извади 45.000 кубних метара муља. На овај начин, обезбедиће се већа проточност канала Косанчић-Мали Стапар.

Вредност радова је око 6,6 милиона динара, а обухватају и измуљење око 900 метара канала Врбас-Бездан.