Водостаји Тамиша и Златице су у благом опадању, али се одбрана од поплава и даље спороводи на целом току та два банатска водотока. На нешто више од 18 километара Златице на снази су ванредне, а на 62 километра Тамиша мере редовне одбране од поплава. На Тамишу код Јаше Томића јутрос је измерено 386 центиметара, што је у односу на јучерашњи дана опадање за 34 центиметра.