Одбрана од унутрашњих вода у протеклих десетак дана укинута је на свим системима за одводњавање изузев система Пландиште – Купиник које је на подручју Водопривредног предузаћа Јужни Банат, Вршац. На деловима катастарских општина Банатски Соколац, Јерменовци, Велика Греда и Пландиште, одбраном од поплава обухваћено је око 5.500 хектара земљишта. Реч је углавном о превлаженим површинама, а Црпна станица Купиник II и даље ради по систему појачаног пумпања.