После готово три месеца укинута је одбрана од поплава на реци Златици у Банату. На том водотоку, који нам долази из Румуније, а кроз нашу земљу протиче у дужини од 18,88 километара, редовна одбрана од поплава уведена је још 23. јануара 2015. године. Само дан касније због наглог пораста водостаја уведена је и ванредна одбрана од поплава. Од 15. фебруара 2015, све до данас Златица је била у редовној одбрани.