Рибочуварска служба ЈВП Воде Војводине, готово свакодневно, хвата рибокрадице на делу. Рибокрадице углавном раде ноћу, а за нелегални риболов најчешће користе мреже. Познато је, међутим, да сем мрежа у криволов крећу и разним другим алатима.

 

У најдрастичнијем облику криволова – струјом, ретко када буду ухваћени, али су јуче, захваљујући савесним рекреативним риболовцима ухваћени на делу. У сарадњи с полицијом из Кањиже, рибочувари ЈВП Воде Војводине, затекли су две особе на риболовној води Киреш са апаратом за електро – риболов, у близини рибњака Капетански рит.  

 

Алат за криволов и велика количина угинуле рибе одмах су им  одузети, а у складу са законском регулативом следи им одштетни захтев, прекршајне, а можда и кривичне пријаве.  Овакав начин риболова представља најгрубље кршење Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, а штета по рибљи фонд  је непроцењива.