После две недеље и неколико дана проблема са великом количином падавина, данас је укинута одбрана од поплава од унутрашњих вода и на два последња система за одводњавање на подручју Војводине. Подсећамо да је одбрана уведена пре две недеље када су поједини делови Војводине за само неколико сати добили падавина колико иначе добију за неколико месеци. Највише проблема са унутрашњим водама било је у околини Новог Сада и појединим деловима Срема, у општини Рума. Због релативно високог водостаја Дунава и затварања појединих устава на подручју Бача и Бачког Новог Села,  одбрана је била уведена и на четири система за одводњавање на територији које покрива водопривредно предузеће „Дунав“, Бачка Паланка. На том подручју већих проблема са водом није било, али је одбрана била проглашена превентивно.