Posle dve nedelje i nekoliko dana problema sa velikom količinom padavina, danas je ukinuta odbrana od poplava od unutrašnjih voda i na dva poslednja sistema za odvodnjavanje na području Vojvodine. Podsećamo da je odbrana uvedena pre dve nedelje kada su pojedini delovi Vojvodine za samo nekoliko sati dobili padavina koliko inače dobiju za nekoliko meseci. Najviše problema sa unutrašnjim vodama bilo je u okolini Novog Sada i pojedinim delovima Srema, u opštini Ruma. Zbog relativno visokog vodostaja Dunava i zatvaranja pojedinih ustava na području Bača i Bačkog Novog Sela,  odbrana je bila uvedena i na četiri sistema za odvodnjavanje na teritoriji koje pokriva vodoprivredno preduzeće „Dunav“, Bačka Palanka. Na tom području većih problema sa vodom nije bilo, ali je odbrana bila proglašena preventivno.