Регата Воде Војводине данас је упловила у Нови Сад, чиме је окончана дванаестодневна пловидба дуж око 450 километара пловних путева Војводине. У овогодишњој пловидби, која је трајала од 20. јуна до 1. јула, учествовало је осамдесетак бродова са близу 200 чланова посаде, међу којима је било чак и тридесетак деце школског и предшколског узраста. Поред домаћих наутичара, у регати коју организује Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине, учествовали су и заљубљеници у пловидбу из Хрватске, Словеније и Аустрије.

Овогодишњу регату обележила је низводна пловидба Дунавом, те пловидба бачким и банатским каналима и кратак излазак регаташа на Тису. На крстарење равницом регаташи су кренули из Новог Сада, одакле су наставили за Старе Бановце, Панчево, Ковин, Банатску Паланку, Влајковац, Јерменовце, Ботош, Зрењанин, Нови Бечеј, Србобран, Деспотово, да би се вратили у Нови Сад. Овим путем захваљујемо се наведеним локалним самоуправама које су били домаћини регати Воде Војводине и партнери у организацији.

У последњих седам година, регата Воде Војводине прерасла је у једну од највећих вишедневних рекреативних пловидби у нашој земљи. ЈВП Воде Војводине традиционално организује рекреативну регату поводом Међународног дана Дунава – 29. јуна, а у жељи да промовише пловне потенцијале Војводине, пловидбу и наутички туризам, као и да афирмише живот на води и уз воду.