У складу са Законом о водама ЈВП Воде Војводине јесте надлежно за водне ресурсе на подручју Војводине, али у конкретном случају, односно испуштању непознате црвене материје из новосадске канализације у Дунав, ЈВП Воде Војводине ништа не може урадити, нити има надлежности. У овом случају јасно је одакле је загађење дошло, а за све остало надлежне су инспекцијске службе. У контакту са водном инспекцијом, у чијој је ово надлежности, сазнали смо да су они предузети све мере, укључујући и обавештавање Агенције за заштиту животне средине.

У складу са чланом 208. Закона о водама узимање узорака организују водни или инспектор за заштиту животне средине.