Радови на реконструкцији и надвишењу око два километра насипа на реци Сави код Хртковаца, Општина Рума, требало би да буду завршени у првој недељи септембра, уколико временски услови дозволе. До сада је ова деоница реконструисана, подигнута на пројектовану коту, а враћен је и хумус на тело насипа. Преостало је затравњивање и завршетак радова на путу на насипу.

Овај, такозвани „управни насип“ који под правим углом излази на Саву, штити насеље Хртковци са око 3.000 становника, 13.000 хектара пољопривредних површина, путну инфраструктуру, стамбене и привредне објекте. Насип је од насеља Хртковци удаљен око 4,5 километара.

Током прошлогодишњих мајских поплава када је Сава достигла историјски максимум то је било једно од слабих места које се штитило џаковима са песком и земљним насипом. Овај део одбрамбене линије на Сави није рекоструисан током 1985. па ни висина ни попречни пресек нису гарантовали сигурност одбрамбене линије.

Укупна вредност радова је око 60 милиона динара.