Radovi na rekonstrukciji i nadvišenju oko dva kilometra nasipa na reci Savi kod Hrtkovaca, Opština Ruma, trebalo bi da budu završeni u prvoj nedelji septembra, ukoliko vremenski uslovi dozvole. Do sada je ova deonica rekonstruisana, podignuta na projektovanu kotu, a vraćen je i humus na telo nasipa. Preostalo je zatravnjivanje i završetak radova na putu na nasipu.

Ovaj, takozvani „upravni nasip“ koji pod pravim uglom izlazi na Savu, štiti naselje Hrtkovci sa oko 3.000 stanovnika, 13.000 hektara poljoprivrednih površina, putnu infrastrukturu, stambene i privredne objekte. Nasip je od naselja Hrtkovci udaljen oko 4,5 kilometara.

Tokom prošlogodišnjih majskih poplava kada je Sava dostigla istorijski maksimum to je bilo jedno od slabih mesta koje se štitilo džakovima sa peskom i zemljnim nasipom. Ovaj deo odbrambene linije na Savi nije rekostruisan tokom 1985. pa ni visina ni poprečni presek nisu garantovali sigurnost odbrambene linije.

Ukupna vrednost radova je oko 60 miliona dinara.