Одржавање у функционалном стању бране на Тиси, најважнијег објекта Хидросистема Дунав Тиса Дунав, захтева сваке године велике и значајне радове. Тренутно се ради на три преливна поља, а ускоро почиње и замена одбојника у предпристаништу.

Радови, који би требало да буду готови до краја године, коштаће више од 26 милиона динара. За адаптацију електро делова и инвестиционо одржавање хидромашинске опреме издвојено је близу 23 милиона динара, док ће замена дрвених одбојника, узводно и низводно у предпристаништу, коштати додатних 3,5 милиона динара.