Sanacija crpnih stanica Lipac 1 i Lipac 2, koje su bile potopljene tokom prošlogodišnjih poplava započeta je ovih dana, a ukupna vrednost svih radova je skoro 45 miliona dinara.

Na obe crpne stanice slede građevinski, mašinski i elektro radovi kojima će biti unapređen i poboljšan njihov rad i efikasnost. U sklopu građevinskih radova koji su već započeti biće urađeni zemljani, zidarski, betonski, molersko-farbarski i drugi radovi. Mašinski radovi podrazumevaju generalni remont ovih postrojenja, remont pumpi, elektromotora i ostalih mašinskih delova. Alarmni i protivpožarni sistem, kao i glavni razvodni orman, merna i signalna oprema biće montirani u sklopu predstojećih elektro radova.

Predviđeno je da radovi na Lipcu 1, budu gotovi u roku od tri, a na Crpnoj stanica Lipac 2 u roku od 2 meseca. Posao na tenederima dobili su konzorcijumi osposobljeni za sve vrste radova (građevinski, mašinski i elektro).

Crpa stanica „Lipac“ koja odvodnjava istoimeni sliv površine 7.610 hektara potopljena je prilikom prošlogodišnjeg prodora vode sa Hrvastke strane. Crpna stanica ima tri agregata ukupnog kapaciteta 2,5 kubika u sekundi.