Санација црпних станица Липац 1 и Липац 2, које су биле потопљене током прошлогодишњих поплава започета је ових дана, а укупна вредност свих радова је скоро 45 милиона динара.

На обе црпне станице следе грађевински, машински и електро радови којима ће бити унапређен и побољшан њихов рад и ефикасност. У склопу грађевинских радова који су већ започети биће урађени земљани, зидарски, бетонски, молерско-фарбарски и други радови. Машински радови подразумевају генерални ремонт ових постројења, ремонт пумпи, електромотора и осталих машинских делова. Алармни и противпожарни систем, као и главни разводни орман, мерна и сигнална опрема биће монтирани у склопу предстојећих електро радова.

Предвиђено је да радови на Липцу 1, буду готови у року од три, а на Црпној станица Липац 2 у року од 2 месеца. Посао на тенедерима добили су конзорцијуми оспособљени за све врсте радова (грађевински, машински и електро).

Црпа станица „Липац“ која одводњава истоимени слив површине 7.610 хектара потопљена је приликом прошлогодишњег продора воде са Хрвастке стране. Црпна станица има три агрегата укупног капацитета 2,5 кубика у секунди.