Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине обележило је данас десет година од проглашења Парка природе Јегричка скупом ком су присуствовали представници Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Покрајинског завода за заштиту природе, Светског фонда за природу, Архус центра Нови Сад и општина кроз које протиче Јегричка. Овом приликом одржан је низ презентација о очувању реке Јегричке и њене околине и даљем развоју овог природног добра.

У протеклој деценији, за управљање заштићеним подручјем Парка природе Јегричка обезбеђено је укупно око 110 милиона динара. Највише средстава уложио је управљач, ЈВП Воде Војвдине, а део новца обезбеђен је и и из европских фондова. Највећи део тих стредстава – око 70 милиона динара уложено је у измуљење више од 20 km Јегричке. У овом периоду организован је низ активности, а отворен је и Инфо центар где је до сада забележено око 10.000 посетилаца, међу којима је највише деце.

Јегричка је, због својих природнох вредности и особености, 2005. године стављена под заштиту као значајно природно добро II категорије, на којој су успостављени режими заштите II и III степена. Парк природе Јегричка простире се на подручју општина: Бачка Паланка, Врбас, Темерин и Жабаљ. Изузетно богат биљни и животињски свет свет чине 76 врста водених и мочварних биљака, 20 врста риба, 198 врста птица и бројне врсте сисара.

Овај водоток дугачак је 64 km. Некада најдужа аутохтона војвођанска река, нема класичан извор и представља систем повезаних бара кроз које вода отиче до свог ушћа у реку Тису.