U prilogu se nalazi oglas za prodaju drveta „na panju“ javnim prikupljanjem ponuda.