Десетогодишњица проглашења Парка природе Јегричка обележена је бројним активностима, а посебно је важно отварање едукативне стазе које је уприлично у суботу, 19. септембра. Стазом дугом око 3,5 километара посетиоци могу прошетати од Инфо центра до осматрачнице за птице која је надомак Јегричке постављена 2008. године. До осматрачнице, осим пешке, може се стићи и чамцем.

Парк природе Јегричка проглашен је заштићеним подручјем 2005. године, а старалац је ЈВП Воде Војводине.На Јегричкој је до сада регистровано чак 198 врста птица. Многе од љих значајне су и у међународним размерама, па је Јегричка 2009. проглашена локалитетом од међународног значаја за птице – Important Bird Area.