Пловни багери ЈВП „Воде Војводине“ тренутно раде на измуљењу на две локације на каналима Хидросистема ДТД у Војводини.

Багер „Дунав“ ангажован је код црпне станице и преводнице Богојево, на каналу Бечеј-Богојево. На овој локацији у току је измуљење 1,2 километра канала, почев од преводнице, и километра канала за црпну станицу. До сада је овде извађено више од 20.000 кубних метара муља.

Други багер „Лала“, ради на измуљењу око три километра канала Врбас-Бездан, на триангли Сомбор. До сада је овде извађено око 50.000 кубних метара муља.

Ово су радови из овогодишњег Програма редовног одржавања ЈВП Воде Војводине, којим је предвиђено вађење укупно 290.000 кубних метара муља. За рад пловних багера ЈВП Воде Војводине у овој години планирано је укупно 104,4 милиона динара.

Осим из Програма редовног одржавања ЈВП „Воде Војводине“, радове на измуљењу, тамо где се то не може урадити пловним багерима, обављају предузећа ангажована на тендеру.

У завршној фази је измуљење нешто мање од једног километра леве обале канала Бечеј-Богојево, на споју канала са Тисом. Извођач ових радова, вредних близу пет милиона динара, је Водопривредно предузеће „Северна Бачка“. Сем уклањања наноса и трске из корита канала, те транспорта истог на депонију, радови обухватају и чишћење терена од корова и шибља и машински ископ земљаног материјала.

Такође, ускоро ће започети радови на измуљењу скоро два километра канала Косанчић-Мали Стапар, на потезу између Сивца и Руског Крстура. Извођач радова је Водопривредно предузеће „Регулације“, а вредност уговора износи 6,5 милиона динара.