Plovni bageri JVP „Vode Vojvodine“ trenutno rade na izmuljenju na dve lokacije na kanalima Hidrosistema DTD u Vojvodini.

Bager „Dunav“ angažovan je kod crpne stanice i prevodnice Bogojevo, na kanalu Bečej-Bogojevo. Na ovoj lokaciji u toku je izmuljenje 1,2 kilometra kanala, počev od prevodnice, i kilometra kanala za crpnu stanicu. Do sada je ovde izvađeno više od 20.000 kubnih metara mulja.

Drugi bager „Lala“, radi na izmuljenju oko tri kilometra kanala Vrbas-Bezdan, na triangli Sombor. Do sada je ovde izvađeno oko 50.000 kubnih metara mulja.

Ovo su radovi iz ovogodišnjeg Programa redovnog održavanja JVP Vode Vojvodine, kojim je predviđeno vađenje ukupno 290.000 kubnih metara mulja. Za rad plovnih bagera JVP Vode Vojvodine u ovoj godini planirano je ukupno 104,4 miliona dinara.

Osim iz Programa redovnog održavanja JVP „Vode Vojvodine“, radove na izmuljenju, tamo gde se to ne može uraditi plovnim bagerima, obavljaju preduzeća angažovana na tenderu.

U završnoj fazi je izmuljenje nešto manje od jednog kilometra leve obale kanala Bečej-Bogojevo, na spoju kanala sa Tisom. Izvođač ovih radova, vrednih blizu pet miliona dinara, je Vodoprivredno preduzeće „Severna Bačka“. Sem uklanjanja nanosa i trske iz korita kanala, te transporta istog na deponiju, radovi obuhvataju i čišćenje terena od korova i šiblja i mašinski iskop zemljanog materijala.

Takođe, uskoro će započeti radovi na izmuljenju skoro dva kilometra kanala Kosančić-Mali Stapar, na potezu između Sivca i Ruskog Krstura. Izvođač radova je Vodoprivredno preduzeće „Regulacije“, a vrednost ugovora iznosi 6,5 miliona dinara.