У прилогу је табела са детаљима о продаји расходованих основних средстава.