U prilogu je tabela sa detaljima o prodaji rashodovanih osnovnih sredstava.