На подручју које од поплава штити ЈВП Воде Војводине тренутно нема опасности од поплава. Водостаји река знатно су испод нивоа када би требало спроводити мере одбране од поплава, а каналаска мрежа, која војвођанске оранице штити од унутрашњих вода, без проблема може примити падавине забележене ових дана. Но, без обзира на то, све службе ЈВП Воде Војводине надлежене за одбрану од спољних и унутрашњих вода, прате стање на терену и спремне су да реагују уколико буде потребе.