Близу 50 милиона динара вредни су радови на каналској мрежи на територији града Суботице предвиђени из овогодишњег програма суфинансирања.

До сада је у Бајмоку већ урађен један пропуст на акумулацији код пруге, а започет је и други. Такође, овде је предвиђено измуљење Бајмочанског канала од 1,5 километара и паралелног канала од 300 метара. На територији Ђурђина и Жедника започето је са измуљењем око два километар Криваје, који представљају наставак радове од претходне године. У Бачким Виноградима направљена је устава на каналу Добо, који је измуљен у дужини од 460 метара, а измуљено је и 140 метара канала Рожа Мајор. Такође у Бачким Виноградима измуљено је 1,2 километра канала Лифка шор. Предвиђени су и радови на уређењу каналске мреже у Катастарској општини Стари Град, док је у Таванкуту предвиђено проширење пута на преградном насипу између бране Скендерево и Криваје.