Blizu 50 miliona dinara vredni su radovi na kanalskoj mreži na teritoriji grada Subotice predviđeni iz ovogodišnjeg programa sufinansiranja.

Do sada je u Bajmoku već urađen jedan propust na akumulaciji kod pruge, a započet je i drugi. Takođe, ovde je predviđeno izmuljenje Bajmočanskog kanala od 1,5 kilometara i paralelnog kanala od 300 metara. Na teritoriji Đurđina i Žednika započeto je sa izmuljenjem oko dva kilometar Krivaje, koji predstavljaju nastavak radove od prethodne godine. U Bačkim Vinogradima napravljena je ustava na kanalu Dobo, koji je izmuljen u dužini od 460 metara, a izmuljeno je i 140 metara kanala Roža Major. Takođe u Bačkim Vinogradima izmuljeno je 1,2 kilometra kanala Lifka šor. Predviđeni su i radovi na uređenju kanalske mreže u Katastarskoj opštini Stari Grad, dok je u Tavankutu predviđeno proširenje puta na pregradnom nasipu između brane Skenderevo i Krivaje.