Новоизграђена рекреативно  едукативна стаза дугачка више од 4 км, промовисана je данас код ушћа Бељанске баре у  Велики Бачки канал у Турији.  Обимне  грађевинске  радове  вредне  10 милиона динара, финансирала је Општина Србобран.

Поред  стазе на приобаљу Парка природе „Бељанска бара“  ЈВП Воде Војводине финасирало је постављање 24 клупе,  четири  комплета  мобилијара (столови,  клупе,  сунцобрани),  18 корпи засмеће, љуљашке, клацкалице и пењалице за најмлађе, као и четири инфо табле.  У ове радове уложено је више  од 500.000 динара.

У  циљу  промоције  стазе,  едукације  и  рекреације,  првенствено  младих,  али и  свих  осталих, присутни су прошетали  кроз  природни  амбијент  Бељанске  баре.  У  Еколошкој радионица  о биолошкој разноврсности и заштити природе у овом подручју и такмичењу „Како смо се играли“ учествовало је око 100 ученика ОШ „Петар Драпшин“ у Турији.

Парк природе Бељанска бара, станиште је ретких и угрожених биљних врста. Рибљи фонд чине 23врсте риба, седам врста водоземаца, две врсте гмизаваца и чак 136 врста птица. Бељанска бара је 2013. године проглашена за заштићено подручје III категорије, а старалац је ЈВП Воде Војводине.