Najnovije padavine na našem području neće prouzrokovati značajniji porast vodostaja na vojvođanskim rekama. Reka Sava, koja je u gornjem toku primila veće količine padavina, danas je u manjem porastu. Prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda kažu da se na Savi očekuje manje opadanje u naredna dva dana, a potom manji porast vodostaja. Jutros je na Savi kod Sremske Mitrovice izmereno 406 cm, a mere redovne odbrane od poplava uvode se kada vodostaj dostigne 650 cm. Vanredna odbrana uvodi se kada vodostaj Save kod Mitrovice premaši 750 cm.

Vodostaj Dunava je u blagom porastu i zadržaće takvu tendenciju u naredna dva dana, dok nivo vode na reci Tisi stagnira. Stručne službe JVP Vode Vojvodine, nadležne za odbranu od spoljnih i unutrašnjih voda, prate stanje na terenu i spremne su da reaguju ukoliko bude potrebe.