Најновије падавине на нашем подручју неће проузроковати значајнији пораст водостаја на војвођанским рекама. Река Сава, која је у горњем току примила веће количине падавина, данас је у мањем порасту. Прогнозе Републичког хидрометеоролошког завода кажу да се на Сави очекује мање опадање у наредна два дана, а потом мањи пораст водостаја. Јутрос је на Сави код Сремске Митровице измерено 406 цм, а мере редовне одбране од поплава уводе се када водостај достигне 650 цм. Ванредна одбрана уводи се када водостај Саве код Митровице премаши 750 цм.

Водостај Дунава је у благом порасту и задржаће такву тенденцију у наредна два дана, док ниво воде на реци Тиси стагнира. Стручне службе ЈВП Воде Војводине, надлежне за одбрану од спољних и унутрашњих вода, прате стање на терену и спремне су да реагују уколико буде потребе.