Редован годишњи састанак у вези са заштитом од поплава и леда, на којем су учествовали ЈВП Воде Војводине, војвођанска водопривредна предузећа и представници румунске водопривреде надлежни за банатски слив, одржан је данас у Новом Саду.

Сваке јесени стручне службе прегледају водотоке који су пресечени српско-румунском границом у циљу сагледавања спремности заштитних објеката за следећу сезону, како би се првентивно деловало у случају високих водосатаја или формирања леда на водотоцима. Сви банатски водотоци су изразито бујичног карактера. Познато је да су раније правили велике проблеме у кишним сезонама па је њихово редовно контролисање изузетно важно за подручје Баната.

Извирући у Румунији, кроз Србију пролазе Златица, Галацка, Стари Бегеј, Бегеј, Тамиш, Брзава, Моравица са Ројгом, Караш и Нера, а код нас се уливају у Тису или Дунав.