Redovan godišnji sastanak u vezi sa zaštitom od poplava i leda, na kojem su učestvovali JVP Vode Vojvodine, vojvođanska vodoprivredna preduzeća i predstavnici rumunske vodoprivrede nadležni za banatski sliv, održan je danas u Novom Sadu.

Svake jeseni stručne službe pregledaju vodotoke koji su presečeni srpsko-rumunskom granicom u cilju sagledavanja spremnosti zaštitnih objekata za sledeću sezonu, kako bi se prventivno delovalo u slučaju visokih vodosataja ili formiranja leda na vodotocima. Svi banatski vodotoci su izrazito bujičnog karaktera. Poznato je da su ranije pravili velike probleme u kišnim sezonama pa je njihovo redovno kontrolisanje izuzetno važno za područje Banata.

Izvirući u Rumuniji, kroz Srbiju prolaze Zlatica, Galacka, Stari Begej, Begej, Tamiš, Brzava, Moravica sa Rojgom, Karaš i Nera, a kod nas se ulivaju u Tisu ili Dunav.