У току је замена електро опреме на Црпној станици „Богојево“. Радови, током којих ће се обавити адаптација два пумпна агрегата и помоћних елемената инсталација – спољашње и унутрашње инсталације за осветљење и громобрански сталци, вреде више од 23 милиона динара. Овогодишњи радови представљају наставак радова из 2014. године, када је ремонтован један од укупно три пумпна агрегата и замењено старо разводно постројење.