У обалу канала код водозахватне уставе Нови Бечеј уграђено је нешто више од 400 тона камена. Камена облога постављена је у дужини од 20 метара на површини од приближно 250 квадратних метара. Реч је о редовним годишњим радовима који ће допринети сигурности објекта, а обухватали су припрему терена, прикупљање и уклањање постојећег материјала, шкарпирање обале и уградњу ломљеног камена.

Радови су коштали коштали нешто више од четири милиона динара.