У току су интензивни радови на измуљењу Криваје у Србобрану на деоници дугој близу 600 метара, од прелива код старе воденице до моста у Банатској улици. На тај начин биће побољшан протицај реке кроз Србобран, с обзиром на то да су се на овом потезу стварали чепови од трске и наноса, а да су околне деонице измуљене претходних година.

Осим уређења Криваје кроз градску зону, започети су радови на измуљењу ове реке на још једној локацији на територији Општине Србобран, али низводно у ванграђевинском делу, да деоници од 1.100 метара.

Радови на Криваји вредни су укупно око 36 милиона динара, док ће у уређење каналске мреже у Општини Србобран бити уложено још нешто више од седам милиона динара. Радови на измуљењу деонице канала за одводњавање који се улива у Хидросистем ДТД низводно од Турије, су завршени. Такође је предвиђено и измуљење деонице канала Млака, као и уклањање акватичне вегетације на мелиоративним каналима.

Сви ови радови повећаће функционалност каналске мреже и допринети побољшању одводњавања пољопривредног земљишта. Радове заједно финансирају Општина Србобран и Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, док је извођач Водопривредно предузеће „Бачка“ из Врбаса.