У атарима средњег Баната уређују се постојећи и копају нови канали за одводњавање. Радови премашују 152 милиона динара што је у новије време највећа инвестиција у одводњавању у овом делу Војводине.

Радови су већ почели у атарима зрењанинских насељa Тараш и Меленци, ускоро почињу у Мужљи, а ради се и на подручју Сечња. Дужина каналске мреже која је обухваћена радовима је око 450 километара, од тога чак 250 километара у зрењанинској општини. Површина одводњаваног земљишта захвата 3500 ha. Радови, које изводи ВП „Средњи Банат“ трајаће до средине наредне године, а захватају 4 општине : Зрењанин ( 82,5 милиона динара), Сечањ (20,5 милиона динара), Житиште ( 41 милион динара) и Нова Црња (8,2 милиона динара).

Средства за ове обимне радове, кроз пројекат суфинансирања у уређењу каналске мреже, обезбедили су покрајина и локалне самоуправе средњег Баната, а наручилац посла је ЈВП „Воде Војводине“.