Данас су почели радови на поправци оштећења камене облоге на левој обали Дунава у Новом Саду. Радови се изводе код лучког пристана, између Жежељевог и Варадинског моста, где је уочено да је косина обалоутврде оштећена. Такође, примећено је и оштећење ножице облоге у доњем делу косине, код степеница.

Радови ће коштати нешто више од пола милиона динара, а подразумевају санацију облоге у пуном профилу, са подлогом од геотекстила и туцаника. У облогу ће бити уграђено око 45 кубних метара кламена и туцаника, а санација би   требало да буде готова у наредних 5 дана. Извођач радова је Водопривредно предузеће „Регулације“ из Сремске Митровице, а инвеститор ЈВП „Воде Војводине“. Средства за санацију обезбеђена су из Програма редовног опдржавања водопривредних објеката.